06. 02. 2021

PCInt/Il Comunista vydali k č. 166 Il Comunista přílohu na téma 100 výročí založení Komunistické strany Itálie (Partito comunista d’Italia, PCd’I); příloha obsahuje 64 stran s cca 40 články či částmi článků popisující historický kontext, pozice různých proudů v Italské socialistické straně (PSI), ze které se později komunistická část oddělila a založila PCd’I, stanoviska Abstencionistické frakce, která byla vůdčí komunistickou silou, v čele s Amadeem Bordigou, k oportunismu, parlamentarismu, ke gramscistickému „radovectví“, okupací továren, k Leninovi a III. Internacionály atp. (Zatím pouze v italštině.)