08. 04. 2021

PCInt/Il Partito Comunista vydali nové, 31., číslo svého anglického periodika The Communist Party.

Obsah:


  1. Do češtiny byla přeložena analýza projektem Stávky a boje, viz Itálie: SI Cobas stávkuje v Piacenze a Pratu - Jak reagovat na represe buržoazního státu↩︎