20. 06. 2021

Vražda militanta Si Cobas: pachatelem je buržoazní režim!

Dnes ráno v italské Novaře, v den první celostátní stávky odborů v logistice, řidič kamionu prorazil linii piketu u skladu potravin Lidl. Řidič srazil a zabil Adila Belakhdima, oblastního koordinátora odborové organizace SI Cobas v Novaře.

Obdobných epizod se za uplynulé roky stávek v logistice, tedy v odvětví, kde je bojovnost zaměstnanců nejvyšší, odehrály desítky. Většina z nich se naštěstí obešla bez vážných následků, ale jinak tomu bylo 14. září 2016 ve společnosti GLS v Piacenze, kdy byl během piketu sražen a zabit Abd El Salam, pracovník odborového svazu USB.

Tato čerstvá tragédie, smrt tohoto nového mučedníka dělnického boje, však nebyla překvapující, nýbrž jí předcházela řada politických událostí, které jí připravily půdu.

Od roku 2010 se stávkami a pikety logistických pracovníků podařilo dosáhnout důležitých ekonomických a legislativních zlepšení v mnoha skladech. V posledních letech zaměstnavatelé a jejich státní aparát přešli do protiofenzívy, protože nebyli schopni nést tuto proletářskou sílu v tak klíčovém odvětví národního a mezinárodního kapitalismu a obávali se rozšíření bojů a řadových odborů do dalších kategorií.

Díky „bezpečnostním“ dekretům, které přijala stará vláda strany Lega a Hnutí pěti hvězd, se tresty za blokády silnic staly velmi tvrdými a policie zjevně přistupuje k picketové akci před branou továrny stejně jako k blokádě silnic. Takové rozsudky a sankce jsou pokusem zlomit sílu řadových odborů v logistice, boj dělníků, a anulovat výdobytky, jichž dosáhli. Pozdější vláda Demokratické strany a Pěti hvězd částečně upravila „bezpečnostní“ vyhlášky, nikoli však tu část, podle níž lze proti dělnickým piketům použít násilí.

Zdá se, že firmy a orgány činné v trestním řízení jsou v posledních měsících pod rouškou propagandy o „národní obnově“ nové vlády oprávněny páchat na stávkujících dělnících jakoukoli špatnost.

V Janově nařídil prokurátor domovní prohlídku, prohledání telefonů a skříněk na pracovišti delegátů přístavních dělníků z USB poté, co si je dělníci zvolili namísto kandidátů z prorežimních odborů CGIL. V Piacenze prokurátor uvalil vazbu na dva místní vedoucí představitele SI Cobas poté, co 1. února došlo ke střetům na piketu u společnosti FedEx-TNT při útoku policie.

Obdivuhodný boj SI Cobas probíhal dva měsíce ve všech skladech FedEx-TNT v Itálii poté, co se společnost rozhodla uzavřít sklad v Piacenze s jediným, zjevným cílem zlomit sílu SI Cobas a zbavit se 280 odborářů (z nichž někteří byli také členy USB). Několikrát společnost vyslala skupinky soukromé bezpečnostní agentury, aby pomohly policii rozbít pikety. V noci na 9. června v Tavazzanu v Lombardii desítky těchto gaunerů spolu s několika stávkokazy zaútočily na linii piketu improvizovanými holemi, kameny a rozbitými lahvemi a vážně zranily jednoho dělníka.

Dne 17. června v podniku Texprint v Pratu napadl šéf a několik jeho nohsledů tři dělníky, kteří setrvávali na stávkové hlídce, když jejich soudruzi odjeli podpořit stávku v jiném textilním podniku v oblasti Prata.

Garanční komise pro provádění stávkového zákona v těchto souvislostech dala najevo jasné přání zařadit logistiku do rámce svých protistávkových regulí.

Navzdory tomu všemu dokázalo řadové odbory v dnešní jednotící stávce konečně jednat společně. A v této atmosféře nenávisti vůči vykořisťovaným, kteří stávkují a tím znemožňují „národní obrodu“ (což ovšem není nic jiného než znovuoživení zisků zaměstnavatelů), se jakýsi boss cítil oprávněn prorazit linii piketu a usmrtit dělníka.

Dělníci nesmí spolupracovat se šéfy a jejich politickým režimem, protože jim nikdy nebude ve skutečnosti dopřáno nic jiného než podvod a pokrytectví. Z těchto ostudných činů buržoazní třídy je nutné vyvodit pouze větší přesvědčení o nutnosti naší organizovanosti k boji, protože jedině naše síla ubrání naši třídu. Dnešní unifikační stávka je krokem na této cestě. Zabití Adila Belakhdima si žádá stejně tak jednotnou odezvu, do níž se zapojí nejen odbory členské základny, ale také třídní opozice v rámci CGIL a na širší úrovni i celá dělnická třída.

Mezinárodní komunistická strana/Il partito comunista