07. 07. 2021

The Paris Commune (1871)

Tato studie o Pařížské komuně je součástí širší práce o dělnickém hnutí ve Francii, kterou naše strana provádí v návaznosti na činnost provedenou v šedesátých letech minulého století. Obnovení našich vlastních dějin, dějin naší třídy, je nezbytně nutné pro cíle, které jsme si vytyčili, pro komunistickou revoluci a nastolení diktatury proletariátu, tohoto logického vyústění dlouhé strastiplné cesty lidstva. Obnovení doktríny prochází skrze studium proletářského hnutí, jeho porážek i vítězství, abychom z něj vyvodili všechna možná poučení, která budou prospěšná pro obnovení třídního hnutí na jeho zdravých základech. Tato práce je prováděna ve spojení s rozsáhlou analýzou dějin Komunistické levice v oněch rozhodujících dvacátých letech minulého století, s činností a kontinuitou, kterou my, i v tomto případě osamoceni, nerušeně vykonáváme.

Chtěli jsme popsat hlavní události od července 1870 do května 1871, přítomné síly, spáchané chyby, objektivní nedostatky, poučení, které z nich lze vyvodit, přičemž jsme dbali na to, abychom neupadli do uplakaného uctívání památky mučedníků, což má jediný záměr: vymazat jakékoli užitečné poučení pro budoucí obnovení proletářského hnutí.

Mezinárodní komunistická strana/Il partito comunista