14. 09. 2021

Kanada: Pracující Mezioborové zdravotní federace v Quebecu

Dne 6. srpna odborová organizace Mezioborové zdravotní federace (Fédération interprofessionnelle du Québec, FIQ) odhlasovala přijetí předběžné dohody, která je výsledkem 18 měsíců trvajících jednání. Tři hlavní odborové svazy dospěly ke společné dohodě, která na začátku vyjednávání rozdělovala jednotlivé pracující. Štvanice mezi jednotlivými odbory k radosti šéfů a jejich spojenců ve vládě vedla v průběhu let k těžkým porážkám. Je třeba poznamenat, že FIQ, která zastupuje 76 000 zdravotních sester, zdravotnických asistentů a pracovníků resuscitačních oddělení, v minulosti nikdy nevytvořila společnou frontu s velkými ústředními odborovými organizacemi.

Dohoda byla nakonec přijata těsnou většinou 54 %, s nízkou účastí (mezi 32 % a 44 % v závislosti na regionu) a v některých regionech bylo její přijetí odloženo. Co se týče jejího obsahu, je překvapující: malé zvýšení mezd o pouhá 2 % během následujících 3 let platnosti dohody, což je těsně nad úrovní inflace. Kromě toho je zde 3,5% bonus pro členy FIQ, který bude vyplácen pouze členům tohoto odborového svazu a zvýší již existující rozdíly mezi zaměstnanci. A konečně jsou zde bonusy za odpracované pracovní místo a docházku, které však ve skutečnosti vláda nikdy nebude muset vyplácet, protože pracovní podmínky v terénu se nezmění pro ty, kteří musí pracovat povinně přesčas (OTT) nebo kteří nemohou sladit práci a rodinu.

Největším problémem nejsou platy, ale pracovní podmínky sester: příliš mnoho pacientů, nedostatek prostředků, neustálý nedostatek personálu. Tyto podmínky znemožňují zdravotnickým zařízením udržet si zaměstnance nebo přijmout nové. FIQ po celou dobu sporu neváhá dávat najevo svou reakční povahu prostřednictvím předběžné dohody, která ukazuje malý zájem o své členy.

Ve skutečnosti se vedení FIQ chce stávce za každou cenu vyhnout, protože dává přednost své roli mediátora mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jednoduše nemá zájem vést takovýto boj.

Navíc ustanovení, jako je Randova formule, která zavazuje zaměstnance na pracovišti platit členské příspěvky odborům, i když nejsou jejich členy, mají tendenci snižovat úroveň uvědomění a nechávají volné pole působnosti oportunistům. Zaměstnanci musí mít na paměti, že jejich ekonomická situace znamená, že mají zájmy, které nelze sladit se šéfy a jejich státem, a že třídní boj proto nevyhnutelně povede ke konfrontaci. Potřebují proto struktury, které jim umožní účinně bojovat, což jejich současné odbory neumožňují. Peníze štěstí nekoupí, a proto si FIQ může tuto dohodu označit za úspěch.

Podepsané skromné zvýšení platů nestačí! Nestačí zdravotním sestrám a nestačí ani celé quebecké dělnické třídě, která musí pracovat v chátrajících zařízeních. Zdravotní sestry jsou teď vázány touto hroznou smlouvou až do března 2023. Potřebujeme bojovné hnutí zaměstnanců ve zdravotnictví, které dokáže bojovat za lepší pracovní podmínky. To musí začít mobilizací v odborech a dosažením shody na vytvoření společné fronty, aby bylo možné se na uzavření smlouvy v roce 2023 dostavit připraveni.

Přeloženo z The Communist Party, č. 36, srpen 2021

Mezinárodní komunistická strana/Il partito comunista