19. 11. 2021

Jižní Afrika: Další velká stávka jihoafrických ocelářů

Objevily se zprávy o velké stávce, která začala 5. října v Jihoafrické republice a do níž se podle některých zdrojů zapojilo více než 150 000 pracujících v ocelářském průmyslu a o jejích požadavcích na zvýšení mezd.

Stávka byla svolána na dobu neurčitou, dokud nebude požadavků dosaženo, a svolal ji Národní svaz pracovníků v kovoprůmyslu Jihoafrické republiky (NUMSA), který byl největší odborovou federací COSATU, režimní konfederací odborových organizací, v roce 2014 vyloučen. Tisíce zaměstnanců zaplnily ulice Johannesburgu a dalších měst mohutnými demonstracemi.

Majitelé nestáli stranou a nepřihlíželi. Ve městě Boksburg North, 50 kilometrů východně od Johannesburgu, nasadili své soukromé strážce, kteří postřelili a zranili stávkujícího dělníka. K dalším střetům se stávkujícími došlo v Booysensu jižně od Johannesburgu, kde policie zahájila palbu gumovými projektily na skupinu dělníků demonstrujících před jednou z továren.

Tyto stávky se rozšířily do pěti z devíti jihoafrických provincií a očekává se, že se jich zúčastní až 300 000 pracovníků organizovaných odborovou organizací Numsa a dalšími spřízněnými odbory.

Požadavky dělníků jsou zvýšení mezd o 8 % v prvním roce a o další 2 % v následujících dvou letech plus míra inflace (s přihlédnutím k tomu, že oficiální míra inflace spotřebitelských cen v srpnu loňského roku činila 4,9 %): 22% zvýšení by bylo dosaženo za tři roky.

Představitelé Jihoafrické federace ocelářského a strojírenského průmyslu (SEIFSA) reagovali nabídkou zvýšení o 4,4 % v roce 2021, plus 0,5 % nad míru inflace v roce 2022 a plus 1 % v roce 2023.

Z tohoto důvodu stávka pokračuje a zdá se, že je stoprocentní v ocelárnách a hutích po celé zemi, a to natolik, že výkonný ředitel Národního sdružení výrobců automobilových součástek a spojenců Renai Moothilal dal najevo, že automobilový průmysl to brzy postihne.

Automobilový průmysl v Jihoafrické republice přímo zaměstnává 110 000 pracovníků a tvoří téměř 7 % HDP země, zatímco ocelářský průmysl spolu s hutnictvím tvoří téměř 15 % HDP, tedy asi 44 miliard dolarů. Největším výrobcem oceli je společnost Arcelor-Mittal.

Stávkujicí oceláři budou mít konkrétní podporu od milionů zaměstnanců, kteří se zúčastní stávkového dne svolaného Kongresem jihoafrických odborů (COSATU), aby vytvořili tlak na vládu Afrického národního kongresu.

Touto stávkou se COSATU pravděpodobně snaží popustit ventil tomu, co je příslibem sílícího hnutí jihoafrických odborů dělnické třídy. Jak víme, v červenci došlo k rozsáhlým nepokojům, které vyvolalo zadržení bývalého prezidenta Jacoba Zumy, ale které podnítil rostoucí hněv dělnické třídy na rostoucí ceny, krize související s pandemií koronaviru a desetiletí nesplněných slibů buržoazního režimu ANC.

Bheki Ntshalintshali, generální tajemník COSATU, uvedl, že cílem stávky je vyzvat " orgány vládní politiky a představitele soukromého sektoru k urychlenému přijetí opatření k ukončení cílených útoků proti zaměstnancům". Bheki si také stěžuje, že společnosti, které obdržely od vlády finanční pobídky za pandemii Covid, “hromadí nebo vyvážejí peníze ze země”, místo aby je investovaly v Jihoafrické republice.

Obvyklé iluzorní požadavky režimních odborů, které vedou k přesvědčení, že chování kapitalistů lze regulovat ve prospěch dělnické třídy. COSATU spolu s Africkým národním kongresem a stalinistickou Jihoafrickou komunistickou stranou jsou součástí vlády.

Stále je v nás živá vzpomínka na 34 horníků zmasakrovaných " poskoky šéfů" v Marikaně v roce 2012, a to při stávce, v níž hornická federace COSATU, NUM, otevřeně vystupovala ve prospěch střelby do stávkujících.

Zdroj: The Communist Party, č. 37, listopad 2021 - https://bit.ly/3CJ8HW1

Mezinárodní komunistická strana/Il partito comunista