21. 11. 2021

USA: Bojovnost ve stavebnictví na pacifickém pobřeží

Stavební odbory AFL-CIO jsou považovány za jedny nejvíce pozadu ve třídním ohledu v odborovém hnutí. Existuje pro to mnoho oprávněných důvodů. Historicky byly stavební profese „spolky starších mazáků“ bílých mužů, kteří zdědili členství po svých otcích. Až do devadesátých let 20. století bylo do těchto spolků připuštěno jen málo černochů, Hispánců a žen. Členství menšin/žen až příliš často vyplývalo ze žalob týkajících se členství, nikoliv z uvědomění pocházejícího zevnitř odborů. Tyto demografické údaje se poněkud změnily, ale většinu nejlépe placené práce stále vykonávají z 98 % bílí muži. Building Trades Unions – [UBC – tesaři, UA – malíři, IBEW – elektrikáři, pokrývači, výtaháři, instalatéři, provozní inženýři, řidiči domýchávačů betonu a další menší řemesla] obvykle mají pracovní smlouvy s dodavateli a fungují jako pracovní agentury pro nejlepší pracovní místa v daném odvětví. „Odbory“ poskytovaly dobře placenou práci pouze malé části severoamerické dělnické třídy. Například tesaři ovládají velké stavby, tedy výškové budovy, některé infrastrukturní projekty atd. Ale rezidenční výstavbu přenechali zhotovitelům, kteří nejsou členy odborů, a přistěhovalecké „mexické“ pracovní síle s minimální mzdou.

Pro nás komunisty není žádným překvapením, že vzhledem k jejich postavení ve výrobě, když se Building Trade Unions pohnou, otřesou kapitalismem. Nedávno dva regionální boje na severozápadním pacifickém pobřeží ukázaly, jaké síly může dosáhnout řadová organizace. Odborový svaz malířů – Portland, Oregon

V létě 2020 členové Painters’ Union v Portlandu podnikli neobvyklé kroky proti subdodavatelským zaměstnavatelským sdružením. Dodavatelé čerstvě pobídnutí 20 miliony dolarů od Trumpovy administrativy nabídli malířům zvýšení platu o 25 centů na hodinu. S pevnou organizací řadových členů a podporou místního vedení zavedly odbory strategii nazvanou „Léto chaosu“, kdy na krátkou dobu – na osmihodinovou směnu nebo na několik hodin - uzavřely co nejvíce pracovišť. Občas i na několik dní. S podporou ostatních odborových svazů, které odmítaly překročit linii piketů, a načasovaly to tak, aby co nejlépe narušily práci, dodávky zásob atd. Tato strategie fungovala, protože dodavatelé souhlasili se zvýšením mzdy o více než 7 dolarů na hodinu v průběhu 3 let.

Tesaři - Seattle

Vedení odborů tesařů je notoricky známé třídní kolaborací, zatímco členové jsou často konfrontační. Místní vedení v Seattlu se snažilo dělat to, co kolaborantské vedení dělá - snažilo se prosadit novou blbou smlouvu, protože prý tesařské odbory spolupracují se zaměstnavateli.

Jenže tesaři pracují na obrovských projektech firem, jako jsou Microsoft, Amazon a Boeing. Navrhované zvýšení platů bylo almužnou ve srovnání se zisky, které jejich práce přinese. Navrhovaná smlouva byla třikrát zamítnuta a následovalo hlasování o schválení stávky.

Tyto dohody jsme odmítli, protože v oblasti Seattlu a západního Washingtonu za posledních deset let astronomicky vzrostly životní náklady a mzdy tesařů nedržely krok s ostatními strojírenskými profesemi. Většina tesařů už v Seattlu nežije. Byli jsme z města vytlačeni. Musí dojíždět ze stále větší dálky a mnozí z nich si už vůbec nemohou dovolit koupit dům.

Nejenže se nám v průběhu let nedařilo zvyšovat platy, přestože jsme zažili největší stavební boom v historii regionu, ale náklady na zdravotní péči stále rostou a náš penzijní systém nesplnil očekávání členů. Již léta je podfinancován a v loňském roce jsme z našich penzijních fondů fakticky přišli o 200 milionů dolarů. Penzijní systém se zhoršuje už nejméně pět nebo šest let.

Je to prostě taková sestupná spirála. Mzdy nedrží krok s náklady na všechno: náklady na parkování, náklady na bydlení, náklady na zdravotní péči. Prostě máme pocit, že už toho bylo dost. Přitom se jedná o jedny z nejkvalifikovanějších tesařů v zemi. Mnoho mých přátel a já jsme pracovali na rezidencích pro milionáře a miliardáře, a to jsou místa, která si nikdy nebudeme moci ani zdaleka dovolit.

Na rozdíl od portlandských malířů má vedení seattleských tesařů blíž k zhotovitelům než ke svým členům. Místní odborové vedení mělo k zhotovitelům tak blízko, že koncem října byla seattleská místní organizace převzata celofederální centrálou kvůli korupci. Takže řadoví tesaři udělali to, co v posledních čtyřech letech udělali učitelé ve školách v Západní Virginii, zaměstnanci fastfoodů, balírny masa atd. Dělničtí aktivisté zahájili koordinaci na sociálních sítích s cílem prosazovat agendu dělníků jak u zaměstnavatelů, tak u všech vzpurných odborových předáků.V Seattlu vznikla na Facebooku skupina řadových zaměstnanců pojmenovaná po zakladateli UBC Peteru J. McGuireovi. Následuje platforma této skupiny:

 1. Podporujeme práva a důstojnost všech zaměstnanců bez diskriminace, obtěžování nebo napadání na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, národnosti a náboženství.
 2. Chceme solidní mzdy, které drží krok s inflací a životními náklady. Chceme ustanovení o zachování výhod. Chceme chránit naše benefity.
 3. Chceme vedení, které bude politicky a finančně odpovědné pracujícím tesařům. Chceme, aby vedoucí pracovníci pracovali za mzdy tesařů.
 4. Chceme transparentnost. Už žádné tajné vyjednávání.
 5. Věříme, že naše třídní zájmy jako pracujících stojí proti třídním zájmům majitelů firem.
 6. Chceme právo na stávku většinovým hlasováním. Chceme odstranit formulaci o zákazu stávky.
 7. Chceme organizování pracujících! Silný důraz na organizování zdola nahoru! 8 ) Vedení musí odrážet členskou základnu. Chceme skoncovat se střetem zájmů ve vedení. Nepodpoříme ani nebudeme schvalovat nikoho, kdo se přes pozici předáka hodlá dostat na jakoukoli funkci v radě nebo na placenou pozici v radě.
 8. Chceme vzdělávání v oblasti historie dělnictva. Historie tesařství a historie dělnictva obecně jak pro nové učně, tak pro vyučené řemeslníky.
 9. Chceme, aby skončily všechny represe a šikany uvnitř odborů namířené proti nesouhlasným projevům! Budeme se zastávat členů Peter J. McGuire Group na sociálních sítích!
 10. Chceme, aby všichni chodili na schůze odborů.
 11. Chceme, aby se k nám přidružily další organizace pracujících tesařů a přijaly naši platformu. Chceme organizovat organizované i dosud neorganizované. Skupině McGuire se podařilo dotlačit vedení UBC ke schválení některých dalších piketů na pracovištích.

„…Vedení odborů je tak trochu v úzkých. Vyjednávání se nedostala do slepé uličky mezi vedením odborů a zhotoviteli; dostala se do slepé uličky mezi členskou základnou a vedením odborů. Členstvo nechtělo tyto předběžné dohody schválit. [Není] úplně jisté, co vedlo vedení k tomu, že se rozhodlo dát nám zelenou ke stávce, ale… usoudilo, že: ‚Dobře, můžete si stávkovat, ale skončí to neúspěchem.‘ Protože po celou dobu stávky nás zatím vedení připravovalo na neúspěch. Dělali, co mohli, aby zajistili, že to nedopadne dobře…“

Shromáždění začalo tak trochu jako povzbuzovací akce. Ale když na to přišlo, jeden tesařský kolega z pracoviště Microsoftu začal tlačit na vedení, aby nám umožnilo uspořádat piket na pracovišti Microsoftu. Ostatní kolegové se k němu přidali a postavili se za něj, aby prosadili akci na pracoviště v Microsoftu, z čehož se stala taková křiklounská potyčka. A vypadalo to, že to bude ošklivé… cosi létalo vzduchem. Celý spor skončil tím, že [šéfka rady tesařů] Evelyn Shapiro připustila, že pracoviště v Microsoftu bude přidáno na seznam piketů jako páté. Ale bylo to až poté, co to členové skutečně požadovali a vypadalo to, že dojde téměř k fyzickému boji.

Vedení rady se skutečně snažilo zabránit tomu, abychom bojovali na významných zakázkách. Jedno z vybraných míst bylo nějaké odkladiště, jedno byla nějaká vykopávka. Byly vybrány prázdné budovy.

Místní noviny napsaly: The Peter J. McGuire group, skupina řadových tesařů, je obzvlášť otrávená z toho, že vyjednávací tým odborů neplní své úkoly. Tito tesaři chtějí dobré mzdy pro rodiny, placené parkování a zvýšení platu o 15 dolarů během tří let. Poslední neúspěšná nabídka dohody, kterou členové odmítli v poměru 56 % ku 44 %, obsahovala zvýšení mezd a benefitů o 20,4 % během čtyř let, silnější ochranu proti obtěžování a diskriminaci a větší úhradu parkovného – v některých oblastech se hradí pouze 1,50 dolaru za hodinu.

„Hlasitá menšina“ asi 100 tesařů, kteří nebyli spokojeni s touto nabídkou, se minulý týden vzbouřila a během dvou dnů uspořádala pikety na více než 13 neschválených stavbách, které tím uzavřela a vyvolala ostré odsouzení ze strany odborových předáků. Na mnoha stavbách platí dohody o zákazu stávek, takže tyto divoké stávky by mohly odbory dostat do právních, a tím i finančních problémů, varovali odboroví předáci.

Sdíleno ve skupině PJMG na FB: Je fakt, že na mnoha stavbách, kde organizujeme pikety, ostatní stavební odbory počkají asi hodinu po ukončení piketu a nakráčí na staveniště. Žádný zjevný piket znamená, že tyto odbory (podle nich) nepřekračují linii piketu. Některé pikety na druhé směně jsou sotva znatelné. Je nezbytné, abychom podpořili i druhou směnu. Je také nezbytné, abychom zdokumentovali, že tyto odbory po ukončení piketu vstupují na pracoviště, a zveřejnili to. Na větších a hodnotnějších stavbách, na stavbách s rozsáhlou stavební činností, na stavbách s jeřábovou činností nebo na vysoce hodnotných stavbách, jako je tomu u Microsoftu, Googlu nebo Amazonu, musíme tyto provozy zavřít ZCELA. Potřebujeme vaši podporu a pomoc s druhou směnou na různých místech, zejména u Microsoftu.

Na stavbě Microsoft Redmond (MSCM) pracuje více než 400 tesařů. Přesto se nám podařilo získat maximálně asi 40 tesařů na ranní směnu a mnohem méně na druhou směnu. Jedná se o nejlépe hodnocenou stavbu na západním pobřeží… [V]ětšina tesařů žije mimo tuto oblast. Ale my nepotřebujeme, aby na méně ceněné stavbě bylo přítomno sto tesařů, třebaže je výhodně umístěna blízko vašeho bydliště… [Je] za hodinu dvanáct této stávky a my musíme mít ekonomický dopad na co největší počet pracovišť TEĎ!…. Potřebujeme vaši solidaritu a přítomnost zde na půdě Microsoftu.

Řidiči domýchávačů betonu v Seattlu

Ve stejné době, kdy stávkovali tesaři, vyjednávali důrazně řidiči domýchávačů betonu (kteří pracují u stejných zhotovitelů jako tesaři-betonáři) a stejně jako výše uvedení malíři si vymohli 15% zvýšení mezd v následujících 3 letech.

Zdroj: The Communist Party, č. 37, listopad 2021; https://bit.ly/3nBIjZG

Mezinárodní komunistická strana/Il partito comunista