100 let od založení Komunistické strany Itálie, PCd’I

Dnes 21. ledna 2020 je to 100 let, kdy v Livornu jako důsledek zrání objektivních podmínek tehdejší doby byla ustavena Komunistická strana Itálie (Partito comunista d’Italia, PCd’I), „jediná komunistická strana v západní Evropě založená ‚po bolševicku‘“, tj. jejíž program, stejně jako program hlavních iniciátorů (Teze Abstencionistické komunistické frakce Italské socialistické strany), pevně a zcela stál za proklamacemi ustavujících tezí III. Internacionály (např. Teze o roli komunistické strany v proletářské revoluci).

„[P]řihlašovat se k ‚Livornu z roku 1921‘ znamená hlásit se k (…) neústupné linii vedené Komunistickou levicí (Amadeo Bordiga, Umberto Terracini, Bruno Fortichiari, Ruggero Grieco, abychom jmenovali jen pár známých soudruhů), a nikoli Gramscim, který k zakládajícím tezím PCd’I nijak zásadně nepřispěl. (…) Oficiální historiografie, když odkazovala na počátky Komunistické strany Itálie, tak v ojedinělých případech, když hovořila o Komunistické levici (Bordiga atd.), se ji snažila rozdrtit jako ‚extremistický‘ a ‚sektářský‘ proud, který byl ‚naštěstí‘ poražen proudem Gramsciho a stalinismem, falešně propagovanými jako ‚pokračovatelé leninismu‘.“